Tag Archives: OCOP nghệ an

Chương trình OCOP nâng tầm giá trị nông sản Nghệ An

Trên tiến trình xây dựng “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã đem lại nhiều...